Frekvent borttagning av gellack kan förorsaka skador i nagelplattan. Borttagning av gellack kan förorsaka “vita punkter” på ytan som i verkligheten är små gropar i nagelplattan och inte orsakade av torka. Naturliga naglar som är skadade (skivning, spricker, lager som separerar sig) eller annars växer dåligt behöver IBX.

IBX System är en tvådelad behandling lanserad samt patenterad av Famous Names LLC. Med hjälp av IBX kan vi bilda en skyddande sköld som är en del av den naturliga nageln samt reparerar möjliga nagelskador. Man kan använda IBX under vilka gellack eller vanliga nagellack som helst för att skydda och stöda den naturliga nageln. IBX är en totalt märkesobunden produkt.

IBX är en unik och den första vårdmetoden i sin art där man använder värmepenetrering samt LED-teknologi (det går även att använda IBX med traditionell UV-lampa men då är härdningstiden lite längre, beroende på lampan t.ex. 2 minuter). När IBX härdat sig skapar den en Interpenetrating Polymer Network (IPN) dvs. IBX binder sig med sig själv inne i nagelplattan, dvs. inte med keratinen i nagelplattan. Resultatet är en starkare nagelplatta med flexibilitet samt styrka.

Man har fått fantastiska resultat med IBX System även då det gäller svåra och långvariga nagelskador.

IBX presentation samt Step-by-Step -video

Tillverkarens sidor:
WWW.FAMOUSNAMESPRODUCTS.COM
WWW.IBXNAILS.COM

nayttokuva_2014-1-14_kello_16.10.54.png

sonja-alba-team-ibx.jpg